Regulamin

Biuro Wakacyjny Agent oferuje 2 podstawowe możliwości rezerwacji wakacji:


1/  rezerwacja internetowa

2/   zgłoszenie telefoniczne
 

Ad. 1

Przy rezerwacji internetowej, po wyborze konkretnej oferty spełniającej Państwa oczekiwania prosimy dokonać wstępnej rezerwacji poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku.

Przypominamy, ze system rezerwacji on-line dostępny jest 24 godziny na dobę, 365 dni w roku.

Wypełniając formularz na stronie przekażą nam Państwo niezbędne informacje do przygotowania dokumentów, nie oznacza to jednak gwarancji wyjazdu ( bowiem nie jest to zawarcie umowy

w rozumieniu kodeksu cywilnego) i nie obliguje Państwa do ponoszenia kosztów (rezerwacja wstępna). Przesłanie wstępnej rezerwacji jest potwierdzeniem zapoznania się z warunkami uczestnictwa w danej imprezie.

Po sprawdzeniu dostępności miejsc oraz po ostatecznym potwierdzeniu kosztu wyjazdu nasz konsultant skontaktuje się bezpośrednio z Państwem (e-mail'em lub telefonicznie).

Po potwierdzeniu przez Państwa chęci udziału w imprezie, przesyłamy na  podany  przez Państwa adres e-mail wypełnione:

Umowę/Zgłoszenie, Warunki Uczestnictwa oraz informację o sposobie zapłaty.

Po zapoznaniu się z dokumentami i zaakceptowaniu warunków uczestnictwa dokonujecie Państwo wpłaty podanej kwoty na wskazane konto.

Umowy są drukowane automatycznie z systemu komputerowego i jest prawnie obowiązująca dla Organizatora wyjazdu, zgodnie z ustawą z dn. 24.11.2017r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, zwanej dalej Ustawą.

 

Klient przez dokonanie wpłaty (całkowitej lub częściowej):

- akceptuje niniejszą umowę i nie musi w inny sposób wyrażać zgody na jej zawarcie

- potwierdza otrzymanie oraz zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych i Usługach Turystycznych zamieszczonych na stronach internetowych Organizatora wyjazdu oraz aktualnymi Informacjami Praktycznymi, znajdującymi się w Warunkach Uczestnictwa.

- potwierdza, że przed dokonaniem rezerwacji udzielone mu zostały wymagane Ustawą Informacje za pośrednictwem standardowego formularza informacyjnego a przed zawarciem Umowy, także Informacje o Imprezie.

 

Wszystkie drukowane w niniejszych dokumentach informacje i wyżej wymienione Warunki Uczestnictwa dołączone do tych dokumentów oraz zamieszczone na stronach internetowych Organizatora wyjazdu oraz są zgodne z wyżej wymienioną Ustawą. 

 

Czytelnie podpisaną Umowę/Zgłoszenia oraz potwierdzenie dokonania przelewu odsyłają Państwo na wskazany adres e-mail np.: biuro@wakacyjnyagent.pl 

Potwierdzenie wpłaty jest równoznaczne z zakończeniem rezerwacji i dokonaniem sprzedaży. Prosimy o przestrzeganie ustalonych z konsultantem terminów płatności - gwarantuje to utrzymanie wstępnie rezerwowanych miejsc.
W zależności od terminu wylotu/wyjazdu vouchery podróżne i bilety lotnicze zostaną Państwu dostarczone na wskazany adres domowy lub będą czekały na Państwa w punkcie odpraw na lotnisku.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy kontaktować się z naszym

Biurem mailowo lub telefonicznie: +48 693 831 141 lun +48 790 200 854

 

Ad. 2

W przypadku rezerwacji telefonicznej, prosimy o podanie następujących informacji:

- miejsce wyjazdu,

- termin urlopu,

- nazwa hotelu lub preferowany standard obiektu,

- przedział cenowy lub typ wypoczynku,

- ilość osób (w tym daty urodzin dzieci )

 

Do przygotowania oferty potrzebujemy:


- dane osobowe wszystkich Uczestników wyjazdu, ze wskazaniem osoby, która dopełni wszystkich formalności,

- adres i telefon kontaktowy, na który prześlemy zarówno oferty jak i wymagane dokumenty: umowę, warunki uczestnictwa i warunki zapłaty.

Procedura samej rezerwacji jest analogiczna jak w przypadku rezerwacji przez Internet, zatem po otrzymaniu niezbędnych dokumentów, które poświadczacie Państwo własnoręcznym podpisem, odsyłacie po 1 egzemplarzu każdego na adres: biuro@wakacyjnyagent.pl


oraz wybieracie Państwo formułę zapłaty:


- gotówka w biurze

- przelew na konto - wymagane potwierdzenie zapłaty

- blik


Przypominamy, że potwierdzenie wpłaty jest równoznaczne z zakończeniem rezerwacji, a przestrzeganie ustalonych z konsultantem terminów płatności - gwarantuje utrzymanie wstępnie rezerwowanych miejsc.

W zależności od terminu wylotu/wyjazdu vouchery podróżne i bilety lotnicze zostaną Państwu dostarczone na wskazany adres mailowy.
 

 

Proszę czekać ...